Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
BijMartijn Hypotheken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van BijMartijn Hypotheken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan BijMartijn Hypotheken verstrekt. BijMartijn hypotheken kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
  WAAROM BijMartijn Hypotheken GEGEVENS NODIG HEEFT
  BijMartijn Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
  nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
  benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  Daarnaast kan BijMartijn Hypotheken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
  uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische
  dienstverlening.
  HOE LANG BijMartijn Hypotheken GEGEVENS BEWAART
  BijMartijn Hypotheken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
  bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
  DELEN MET ANDEREN
  BijMartijn Hypotheken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
  uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website van BijMartijn Hypotheken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
  waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
  meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
  BijMartijn Hypotheken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
  gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
  GOOGLE ANALYTICS
  BijMartijn Hypotheken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
  websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BijMartijn Hypotheken bij Google
  zoekresultaatpagina’s zijn.
  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
  privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
  hier aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
  over de Website aan BijMartijn Hypotheken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
  informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
  of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BijMartijn Hypotheken heeft
  hier geen invloed op.
  BijMartijn Hypotheken heeft Google geen toestemming gegeven om via BijMartijn Hypotheken
  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijmartijnhypotheken.nl. BijMartijn
  Hypotheken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.BEVEILIGEN
  BijMartijn Hypotheken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BijMartijn Hypotheken maakt gebruik van een
  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
  indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BijMartijn Hypotheken verzamelde
  persoonsgegevens, neem dan contact met BijMartijn Hypotheken op via
  info@bijmartijnhypotheken.nl. www.bijmartijnhypotheken is een website van BijMartijn
  Hypotheken. BijMartijn Hypotheken is als volgt te bereiken:
  Postadres:
  Vestigingsadres:
  KVKnummer:
  Telefoon:
  E-mailadres:
  Heile Schoorstraat 1, 5018 EC Tilburg
  Heile Schoorstraat 1, 5018 EC Tilburg
  54777119
  013-8899070
  info@bijmartijnhypotheken.nl